Olje fra Lofoten gir oss 750 kr hver – før miljøkostnader

Tidligere sjeføkonom i Statoil Klaus Mohn har analysert lønnsomheten i en mulig utbygging av Lofoten, Vesterålen og Senja. Han kommer til at "noen i oljenæringen må ha tatt for mye tran". Under forutsetning av en oljepris på 60 dollar, vil en utbygging gi 500 milliarder kroner i salgsinntekter. Med omtrent de samme økonomiske betingelser som idag, vil oljefondet ifølge Mohn sitte igjen med 130 milliarder etter at kostnadene er trukket fra. Det vil gi hver av oss 750 kroner i året.

Men ifølge Mohn er det slett ikke sikkert at dette gjør prosjektet samfunnsøkonomisk lønnsomt, for miljøkostnader må også trekkes fra.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje & gass er helt uenig med Mohn: – Der er 4 milliarder kroner,  store penger for å finansiere velferd. Den som sier dette er smått, sier da det samme om skatteinntektene fra viktige næringer, for eksempel sjømatnæringen, sier han.

Mohn forstår oljeselskapenes interesse for å bygge ut. – Men Stortinget skal selvsagt ikke åpne oljevirksomhet i LoVeSe for selskapenes del, sier Mohn til Aftenposten.