OCLC/BIBSYS kontrakt om nestegenerasjons biblioteksystem

Mer enn 72 000 bibliotek i 171 land og territorier rundt om i verden har brukt OCLC sine tjenester for katalogisering, oppslag, ressursdeling, eContent, bevaring, biblioteksadministrasjon og webtjenester. OCLC og deres verdensomspennende medlemsbibliotek samarbeider om å produsere og vedlikeholde WorldCat, som gjør denne til verdens største og rikeste database med bibliografisk informasjon. OCLC utgir Deweys desimalklassifikasjonssystem, det mest brukte biblioteksklassifikasjonssystem i verden. OCLC har hovedkontor i Dublin, Ohio, USA og har over 1200 ansatte over hele verden.

Lenke (nettside fjernet)
Kjelde: BIBSYS