Drama i skolen som forskningsprosjekt

Den 25. oktober ble det arrangert en konferanse i Brussel som markerte avslutningen på det to år lange prosjektet.  Direktøren for utdanning og kultur i Europakommisjonen, Jan Truszczynski, holdt en åpningstale der han berømmet prosjektet. Resultatene viser at dramaelever er mer innovative, flinkere i problemløsning og tør å ta ordet i store forsamlinger.

– Det har vært veldig spennende og inspirerende for oss som utenforland å være med på et EU-prosjekt, sier førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, Stig A. Eriksson, og fortsetter: – Vi ønsker å gi disse forskningsresultatene den oppmerksomheten de fortjener. For meg er ikke resultatene overraskende, jeg har jobbet med drama i 40 år, men det er flott at vi nå kan sette søkelyset på det potensialet drama har i undervisningen. Det er første gang vi har fått statistiske bevis for det vi alltid har trodd, nemlig at drama er et viktig verktøy i skolen, sier han.

Elevene får ikke bare akademisk utbytte, resultatene som ble presentert på konferansen viser også at elevene trives bedre på skolen, takler stress bedre og blir mer tolerante overfor andre mennesker.

Lenke: //www.eu-norge.org/Aktuelt/Nyhetsartikler/Drama-i-skolen-som-forskningsprosjekt-/
Kjelde: EU-Delegasjonen Norge