Høgskolen i Bodø blir Universitetet i Nordland

Høgskolen i Bodø (HiBO) ble etablert i 1994 etter samorganiseringen av de tre høgskolene som da befant seg i Bodø: Nordland distriktshøgskole (1971)/Høgskolesenteret i Nordland (1985), Bodø Lærerhøgskole (1950) og Nordland Sykepleierhøgskole (1920). Det var da registrert 2967 studenter og 307 årsverk ved høyskolen. I dag har høyskolen i overkant av 5000 studenter og 500 årsverk.

– Jeg håper det nye Universitetet i Nordland vil samarbeide med de andre høyere utdanningsinstitusjonene i fylket og i Nord-Norge. Dessuten forventer jeg det nye universitetet vil kunne bidra til ytterligere utvikling og kvalitetsheving av utdannings- og forskningsvirksomheten og vil være en drivkraft for samarbeidet med samfunns- og næringslivet i regionen, sier Aasland.

Institusjonen er organisert i fire fakulteter:
* Handelshøgskolen i Bodø (HHB) med ph.d.-studier i bedriftsøkonomi,
* Profesjonshøgskolen (PHS) med ph.d.-studier i profesjonspraksis,
* Fakultetet for samfunnsvitenskap (FSV) med ph.d.-studier i sosiologi
* Fakultetet for biovitenskap og akvakultur (FBA) med ph.d.-studier i akvakultur

Lenke: //www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2010/hogskolen-i-bodo-blir-universitet-i-nord.html?id=625269
Kjelde: Kunnskapsdepartementet