Nye stipendiatstillingar ved Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Bergen er ein utdannings- og forskingsinstitusjon som legg vekt på kunnskapsutvikling, nyskaping, kultur og livslang læring. Kompetansen ved høgskolen vert søkt av studentar og er etterspurd i samfunns- og næringsliv. Høgskolen satsar først og fremst på profesjonsutdanning, og på forskings- og utviklingsarbeid som støttar denne verksemda.

Stipendiatstilling innen fysioterapi ved Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi 05.01.2015
Stipendiatstilling innen helsefremmende forebyggende arbeid med ungdom 05.01.2015
Stipendiatstilling innen psykisk helsearbeid ved Institutt for sosialfag og vernepleie 05.01.2015
Stipendiatstilling innen omsorgsforskning ved Senter for omsorgsforskning Vest 05.01.2015