Nye ressurser for masterstudenter som vil forske på konserner, skatteparadiser, skatteplanlegging

Tax Justice Network – Norge er en ideell organisasjon som jobber mot finansielt hemmelighold. Det er et stort behov for mer kunnskap om skatteparadis, ulovlig kapitalflukt og skattlegging av multinasjonale selskaper. De ønsker derfor å inspirere studenter fra ulike fagområder til å skrive sine masteroppgaver om emnet.

For å støtte opp om ung forskning på feltet har nettverket fått på plass en del studieressurser:

Emnebank
En oversikt over aktuelle forskningsspørsmål og artikler knyttet til skatt og finansiell åpenhet, samt en oversikt over mulige datakilder og litteratur. Dette kan være til hjelp for studenter som skal utarbeide problemstilling til sin oppgave.

Tips og råd
Nettverket har et stort kontaktnett i forskningsmiljø i inn- og utland og god oversikt over politiske prosesser, noe som kan være til nytte for studenter. Et 30-talls studenter har årlig kontakt med nettverket, men det er kapasitet til å ta imot flere. Kortformer av gode oppgaver publiseres på nettsidene til nettverket, som også bistår med få oppgavene frem i andre kanaler, som på konferanser og i media.

Reisestipend
Den 21-22. november arrangerer CMI og NHH den internasjonale konferansen «LIFTING THE VEIL OF SECRECY - Tax Havens, Capital Flows and Developing Countries». Tax Justice Network – Norge er samarbeidspartnere og har lyst ut reisestipend for masterstudenter.