Ny rapport: – OsloMet må utvikle universitetsdemokrati

OsloMet – storbyuniversitetet sliter med at de ansatte har fått redusert medbestemmelse, og må forholde seg til fire parallelle styringslinjer i organisasjonen i stedet for én. Det siste er en konsekvens av at man fra 2015 avskaffet ordningen med valgt rektor og ansatt direktør, og gikk over til både ansatt rektor, to prorektorer og to direktører.

I en ny rapport fra By- og regionsforskningsinstituttet NIBR  konkluderer forskerne Einar Braathen og Sigrid Stokstad med at OsloMet i dag er et av universitetene i Norge med minst utviklet universitetsdemokrati.

Fra styrende styrer til rådgivende råd

Da Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo ble slått sammen, vedtok styret å gjøre om fakultetsstyrene til fakultetsråd. De nye rådene skulle bare ha en rådgivende funksjon. Dette skulle bidra til en mer effektiv styringsstruktur. Den første ansatte rektoren Kurt Rice bestilte rapporten for å evaluere ordningen med fakultetsråd, og konklusjonen er klart negativ.

— Vi har funnet at målene ikke er innfridd og at ansattes medbestemmelse og medvirkning er svekket. Vi anbefaler et bredt demokratiseringsprosjekt, innføring av fakultetsstyrer og sterkere sammenkobling av folk og prosesser, sier Einar Braathen til Khrono.no

Rapporten sammenligner OsloMet med fire andre universiteter. OsloMet rangeres nest lavest når det gjelder demokrati, med bare Nord Universitet med dårligere ranking. Der har man verken fakultetsstyrer eller -råd, eller instituttstyrer eller -råd.

– [Styringsmodellen] trenger å bli justert med sterkere elementer fra en kollegial-demokratisk modell. HiOA er blitt et universitet. Neste utfordring for OsloMet er å utvikle et universitetsdemokrati, heter det i rapporten.

Tregt navneskifte

En pussig detalj ved rapporten fra NIBR, er at forsiden er smykket med NIBR-logoen, inkludert navnet Høgskolen i Oslo og Akershus – knapt et år etter at Høgskolen skiftet navn til OsloMet – storbyuniversitetet. Forkortelsen NIBR er dessuten en overlevning fra tida som frittstående forskningstiftelse fram til 2016, da instituttet ble lagt inn under høgskolen.

Les mer på Khrono.no