– Lite ressurser fører til lovbrudd fra Bergen fengsel

Glattcelle (ikke Bergen fengsel)

Sivilombudsmannen har på uanmeldt besøk i Bergen fengsel funnet flere lovbrudd i fengselsdriften. Det er spesielt den omfattende bruken av isolasjon som kritiseres. Det er ingen fast grense for hvor mange timer fanger kan settes på glattcelle i fengsel, mens tiden er begrenset til 48 timer i varetekt.

Det kommer fram i rapporten fra sivilombudsmannen at callingen til tider blir skrudd av for å hindre "unødig mye ringng til vakten". Lyset står på 24 timer i døgnet i glattceller, noe som ifølge Sivilombudsmannen er brudd på torturkonvensjoner. Også lange opphold i tilgrisete celler nevnes blant de kritikkverdige forholdene.

– Det er svært alvorlig at lite ressurser i fengselet fører til tvangsbruk mot personer som står i fare for å ta livet sitt, sier Falkanger og ber fengselet iverksette strakstiltak, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til Bergens Tidende.

Les mer på NRK.no