Ny rapport om skoleressurser, undervisningsformer og læringsmiljø

Rapporten, med tittelen "De gamle er eldst?" er utarbeidet av Jens B. Grøgaard, Terje Næss og Vibeke Opheim. Den utgjør første delrapport fra prosjektet ”Ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen”, som er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Totalt er prosjektet sammensatt av tre delprosjekter som til sammen vil innhente og analysere data fra ulike kilder, både kvalitative og kvantitative. Hensikten med prosjektet er å følge opp og vurdere utvikling over tid med hensyn til ressursinnsats og læringsresultater i grunnopplæringen.

Divisjonsdirektør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet sier at det er viktig å få kunnskap om hva som virker best i klasserommet. Men hun avviser at løsningen er å vende tilbake til gamle dager med en doserende lærer og tause elever:

-Undersøkelsen viser at lærerstyrt undervisning, som en kombinasjon av faglig dyktige lærere, god klasseledelse og aktive elever gir gode resultater. Det er viktig at læreren kan variere metodene slik at elevene er aktive. Vi vet at det er lite variasjon i metodebruken blant norske lærere, derfor er dette viktige funn.

Last ned rapporten
Kjelde: Utdanningdirektoratet/Aftenposten