Akademisk kapitalisme

Utdanningsinstitusjonene styres i økende grad som kunnskapsbedrifter, og utdanning er blitt en global, kommersiell vekstindustri: Multinasjonale selskaper sponser forskning og får enerett på resultatene. Viktig kunnskap hemmeligholdes av kommersielle hensyn.

Kjeldstadli kritiserer den akademiske kapitalismen, og tar til orde for et engasjert og forpliktet samfunnsuniversitet, fritt fra statlige og kommersielle føringer.

Boka kan kjøpes her
Kjelde: ResPublica