Ny OECD rapport viser at utdanning lønner seg

-Det finnes de som hevder at Norge bruker alt for mye penger på utdanning. Men nok en gang har vi fått stadfestet at utdanning er en investering som gir positiv avkastning på alle mulige områder i samfunnet, sier nestleder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied.

OECDs årlige publikasjon om utdanning, Education at a glance (EaG), ble publisert i September. Den sammenligner trekk i utdanningssystemet langs en rekke indikatorer for de 32 landene som er medlemmer av OECD samt noen partnerland. Tilnærmingen er i stor grad økonomisk. For årets utgave er datagrunnlaget fra 2007-2008.

Kjelde: Utdanningsforbundet