Forside » Aktuelt » Stipendiatstillinger innen helsefag

Stipendiatstillinger innen helsefag

En Stipendiatstilling i helsefag ved Senter for omsorgsforskning Vest, frist 1 oktober
Senter for omsorgsforskning Vest ønsker å utforske hva som kjennetegner sykehjem med høy og med lav frekvens av sykehusinnleggelser. Gjennom feltarbeid i et utvalg av sykehjem med spesielt lav eller spesielt høy frekvens av innleggelser ønsker man over en viss tid å forske kvalitativt på trekk ved personalmiljø og personalorganisering som kan tenkes å ha relevans i forhold til dette. Kandidaten vil inngå i en forskergruppe der andre forskere vil etablere kvantitative data av relevans for prosjektet.

To Stipendiatstillinger innen helsefag – strategisk forskningsprogram i kunnskapsbasert praksis, frist 2 oktober
Forskningsprogrammets overordnede mål er å drive forskning som fører til en god praksis og en praksis basert på velinformerte beslutninger, og det har to hovedfokus: Forskning på kliniske problemstillinger som skal generere kunnskap for dagens praksis, og forskning på problemstillinger knyttet til kunnskapsbasert praksis som fagfelt.

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.