Sluttrapport evaluering av førskolelærerutdanningen

Evalueringen, som ble foretatt av en sakkyndig komité med støtte fra NOKUT, omfatter alle de 20 institusjonene som tilbyr førskolelærerutdanning: tre universiteter, tre private og 14 statlige høgskoler. Evalueringens formål har vært å fremskaffe best mulig kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av utdanningen.

Les ned rapporten (pdf) Kjelde: NOKUT