Ny bok om elite og klasse i et egalitært samfunn

Professor Johs. Hjellbrekke uttalte nylig til Klassekampen: "Du kan gjerne tro at man kommer langt med to tomme hender, hardt arbeid og masse vett i Norge, men sannsynligheten for at du kommer høyt opp i inntektshierarkiet er langt høyere om du har høy klassebakgrunn».

Hjellbrekke har redigert den nye boka Elite og klasse i et egalitært samfunn sammen med Olav Korsnes - begge ved Universitetet i Bergen - og Marianne Nordli Hansen ved Universitetet i Oslo. Prosjektet har fått bred omtale i VG Helg (krever innlogging) og er utgangspunkt for en leder i Klassekampen.

Det viser seg at selv om folk flest i Norge mener vi har et mer egalitært samfunn enn verden rundt oss, finnes det utpregede eliter også hos oss. Det gjelder både for økonomiske, politiske og kulturelle ressurser. En slående konklusjon i denne boka er at betydningen av arv er økende i vår tid.