Forside » Aktuelt » Lav utdanning gir 4 ganger risiko for høyt sykefravær

Lav utdanning gir 4 ganger risiko for høyt sykefravær

Arbeidstakere med kort utdanning har 4 ganger større risiko for å få høyt sykefravær enn de med lang utdanning. VG tar som eksempel  en filetarbeider og en fiskeforsker på samme alder, der filetarbeideren har høy risiko for å utvikle slitasjeskader som følge av ensidige arbeidsstillinger og tunge løft.

Det er Statens arbeidsmilijøinstitutt (Stami) som har publisert en rapport som avslører disse funnene. Av kvinner med bare grunnskoleutdanning risikerer hele 15,4% å være borte fra arbeidet med legemelding mer enn 40 dager pr år, forteller rapporten.

Forskjellen i sykefravær er markant både blant menn og kvinner. Blant menn har 12,4% av arbeidstakere med bare grunnskoleutdanning sykefravær på mer enn 40 dager i året, mens universitetsutdannede menn har et fravær på bare 3,3%. For kvinner med universitetsutdannelse er sykefraværet over 40 dager 4,6%.

Forsker Tom Sterud ved Stami sier at psykososiale forhold ved arbeidsplassen har mindre betydning for sykefraværet enn de reint fysiske årsakene. Likevel får psykososiale årsaker langt større fokus, fordi dette er forhold som finnes ved alle arbeidsplasser – også de med høyere status.

Les mer i VG

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.