Norsk antibiotikafri laks selger i USA

Amerikanske  helse- og miljøbevisste kunder ønsker rein mat. Norsk laks selger for tida svært godt i USA, og årsaken er en etikett på pakkene som annonserer "Produced without antibiotics".
At laksefiletene ankommer med fly fra fjerne strøk, svekker tilsynelatende ikke lysten på den relativt reine norske fisken.

Bruken av antibiotika i norske lakseproduksjon har falt drastisk siden åttitallet. Seniorforsker Bjørn Tore Lunestad ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning NIFES forteller at det i 1987 ble brukt 49 tonn antibiotika til å produsere 55 tusen tonn fisk. I 2014 hadde produksjonen økt til 1,3 millioner tonn fisk, mens antibiotikabruken var falt til et halvt tonn. Vaksiner mot bakteriesykdommer har gjort det meste av antibiotikaen overflødig.

Laksekundene i USA spør ikke om lakselus, men det kunne de ha grunn til. Mattilsynet kritiserer laksenæringen for dårligere fiskehelse, hovedsakelig fordi lakselusa har blitt resistent mot kjemikaliene som brukes.

Les mer i Aftenposten