Hjernelege sykmeldt i 18 måneder etter å ha varslet

Den erfarne hjernekirurgen Hannes Stephensen ved Nevrokirurgisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus har gått sykmeldt i 18 måneder, etter å ha varslet om at mange operasjoner i hjerne og rygg ble utført av leger som hadde vært på vakt i over et døgn. Stephensen står fram i Bergens Tidende og forteller sin versjon av saken, som har en forhistorie som går helt tilbake til før han ble ansatt ved sykehuset i 2008.

Stephensen var tillitsvalgt for en del av legene ved avdelingen da saken oppsto. Det har vært store motsetninger ved avdelingen gjennom lang tid. Mange av legene mente at ledelsen skjevfordelte operasjonoppdrag. Dette var en grunn til at noen av Stephensens kolleger oppfattet at varslingen hans til fylkeslegen var en del av den pågående konflikten ved avdelingen.

Les også: Titalls operasjoner etter 26 timer på vakt

Stephensen anser seg som varsler, og mener han fortjener varslerstatus, men arbeidsgiveren vil ikke gi han det. Derimot sendte ledelsen ved avdelingen tre bekymringsmeldinger om Stephensen på bare et halvt år til fylkeslegen og helsetilsynet, og forsøkte å si han opp, etter at han varslet om den uforsvarlige praksisen med operasjon etter lange vakter.

Stephensen fikk medhold av arbeidstilsynet og NAV i de sakene han hadde varslet om, og ledelsen valgte å trekke oppsigelsen tilbake.

Personaldirektør Trond Søreide i Helse Bergen peker på at flere av kollegene til Stephensen mener at de har blitt utnyttet av Stephensen i den pågående saken mellom han og ledelsen. Søreide vil ikke kritisere Stephensen for at han tok saken opp med fylkeslegen, men mener at han ikke tok saken opp internt først. Dette er Stephensen helt uenig it.

– I min tid som advokat har jeg aldri vært vitne til en verre behandling av en arbeidstaker. At dette skjer fra et offentlig helseforetak er alarmerende, sier Fredrik Gisholt, advokat for Hannes Stephensen.

Det siste i saken er at Stephensen har blitt flyttet til forsknings- og utviklingsavdelingen, bort fra nevrokirkurgisk avdeling.

Les mer Bergens Tidende (krever innlogging)