Nøkkeltal om skatt: Kor lite betaler Google i Norge?

Google betaler 1 promille skatt i Norge – 2,5 millionar av 2,3 milliardar kroner omsetting. 62 personar eig like mykje som halvparten av folket i heile verda. Apple har plassert 216 milliardar dollar i skatteparadis. 8 av dei 20 største selskapa i Sverige betaler ingen eller knapt nokon selskapsskatt.

Tax Justice Network har publisert ei side med ei rad interessante nøkkeltal om skatt.