Oslo den nest best utdannete byen i Europa

I Europa er det bare London som har en bedre utdannet befolkning enn Oslo. Prodekan ved Universitetet i Oslo Svein Stølen skriver på Khrono om hvordan Universitetet i Oslo er den sentrale kunnskapskilden i byen, som samtidig står i et stadig mer omfattende samarbeid med andre institusjoner, det offentlige og næringslivet. Han peker på nye initiativer som Cutting Edge og Oslo Innovation Week som synliggjør og driver videre samarbeidet og utviklingen.

Likevel mener Stølen at at det er mer å hente i samarbeid med andre aktører. Han nevner spesielt Oslo kommune og studentbyen Oslo. Dessuten må byen bli mer attraktiv internasjonalt, og det må utvikles et bedre økosystem for "effektivt ekstermt samspill. Universitetet må ta en driverrolle, skriver Stølen.

Les hele innlegget i Khrono