– Noen ganger er det ingens feil

Må noen alltid ha skylda når noe går galt?

Jan O. Jacobsen, tidligere lærer i lederskap på Sjøkrigsskolen, viser i noen eksempler i Bergens Tidende at noen ganger skjer det flere uvanlige hendelser på en gang, som gjør at det går galt – uten at en egentlig kan si at det er noens feil.

På det personlige planet kan kan du en dag oppleve at du glemmer nøkkelen og dermed låser deg ute, samme dag som reservenøkkelen er bortlånt, og det tilfeldigvis er busstreik, og ingen ledige drosjer er å oppdrive. Sammenfallet av flere slike uhell fører i sum til at det blir umulig å nå den superviktige avtalen. Her har det oppstått flere feil av forskjellig type, men hvilken var det avgjørende?

Jacobsen peker på at det bare er eksperter som er i stand til å reagere intuitivt riktig i en situasjon med mange variabler og mye informasjon. Ekspert blir en ikke gjennom bare utdanning; det trengs i tillegg mye erfaring.

– Granskingsutvalg og enkeltpersoner som setter seg som dommere, har til felles at de ofte vil se etter syndebukker og ofte finne feil som ikke burde skjedd hvis aktørene var allvitende og eksperter. Men det er de sjelden, skriver Jacobsen.

– Å bedømme aktører i en ulykkessituasjon som om de var eksperter når de ikke har hatt tilstrekkelig trening, vil være både urettferdig og villedende, avslutter han.

Les kronikken i Bergens Tidende