Kontrollkomiteen kritiserer regnskogsatsingen

Norge har siden 2008 brukt 23 milliarder kroner på tiltak for å bevare regnskog i tropiske land. Før sommeren kom Riksrevisjonen med en knusende rapport om regnskogsatsingen. Nå har kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget vært på tur til Brasil, og gått gjennom rapporten. Den har deretter levert ei enstemmig innstilling som slutter seg til hovedpunktene i kritikken fra Riksrevisjonen.

– Urovekkende

Kontroll- og konstitusjonskomiteen mener at deler av rapporten fra Riksrevisjonen kunne tatt seg annerledes ut dersom revisjonen hadde besøkt Brasil og undersøkt tiltakene på nært hold. Likevel kaller komiteen det "urovekkende" at risikoen for økonomisk mislighold, slik Riksrevisjonen påpeker, ikke blir fulgt godt nok opp. Den mener også det er "sterkt kritikkverdig" at Norge ikke har hatt en tøffere linje i forhold til pengerot hos samarbeidspartnere.

Få andre land har fulgt Norges eksempel i å betale tropiske land for å ta vare på regnskogen. Dette uroer også komiteen, som mener det bør gjøres mer for å sikre at pengene faktisk fører til reelle utslipp av klimagasser. I Amazonas har avskogingen tiltatt i det siste, men komiteen – foruten én av Fremskrittspartiets to representanter – mener likevel at det er riktig av Norge å fortsette regnskogsatsingen.

Les mer i Dagbladet