Nettbasert database for inntektstfordeling fra 27 land

En omfattende database over inntekstfordeling og toppinntektenes "andel av kaka" er nå publisert på Paris School of Economics. Thomas Pikettys studier fra 2002 og 2003 av inntektsfordelingen i Frankrike har resultert i en rekke studier av andre lands fordeling. Tallene er basert på skattedata fra 27 land, og går mange tiår tilbake – for noen land helt tilbake til 1870.

Land som er inkludert er bl.a.:
Frankrike, Tyskland, Nederland, Sveits, Storbritanni, Irland, Norge, Sverige, Finland, Portugal, Spania, Italia, USA, Canada, Australia, New Zealand, Argentina, Japan, India, Kina, Singapore, Indonesia,  Sør- Afrika, Mauritius, Tanzania, Danmark, Colombia og Malaysia.
Stadig nye land og data føyes etterhvert til databasen. Besøk nettstedet her.