Miljøorganisasjonene tapte klimasøksmålet mot staten

Oljeleiting i Barentshavet: Staten fikk medhold på de vesentligste punktene i dommen fra Oslo Tingrett. I saken som Greenpeace, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes Klimaaskjon reiste mot staten for brudd på grunnlovens paragraf 112, ble saksøkerne også dømt til å betale statens saksomkostninger på kr 580.000 kroner.

Den aktuelle grunnlovsparagrafen lyder:

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.
Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. 
Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.

Leder i Greenpeace Truls Gulowsen sa dette da rettssaken startet: – Vi mener staten ikke gjør nok på klimaområdet. Ved å tildele nye oljefelt i sårbare områder i Barentshavet, blir klimaproblemet enda vanskeligere å løse.

Dommen legger til grunn at utslipp utenfor Norges grenser ikke er Norges ansvar, og at det aller meste av utslippene forårsaket av oljeboring etter Parisavtalen er andre lands ansvar.

Les mer i Aftenposten