Mer lydighet i norsk arbeidsliv

Det stilles stadig sterkere krav til lydighet i arbeidslivet, viser Norsk Ledelsesbarometer 2014. Det er De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte som har gjort undersøkelsen på oppdrag fra forbundet Lederne. Barometeret har fått den beskrivende undertittelen "Det orwelliske arbeidsliv?"

Jan Olav Brekke, forbunderleder i Lederne, peker på at norske ledere må passe seg for å dra konrolliveren for langt. Han mener organisasjoner der medarbeiderne lett stemples som illojale, lett vil stagnere, fordi kreativiteten og selvstendigheten til medarbeiderne blir hindret av frykt.

Brekke  hevder at korrupsjonssakene vi har sett i noen store organisasjoner i det siste kan være utslag av lydighetskulturen. Medarbeidere tør da ikke si fra om at noe er galt, og organisasjonen vil dermed også bli stadig mer stiv og byråkratisk.

– Er du fornøyd med utseendet ditt?
Forsker Bitten Nordrik er en av forfatterne bak barometeret. Hun forteller om en undersøkelse Universitetet i Tromsø gjorde for Tromsø kommune, der medarbeiderne fikk spørsmål som «Jeg forstår meningen med mitt liv» og «Er du fornøyd med ditt utseende».

 Flere tillitsvalgte Nordrik intervjuet, mente undersøkelsen var på nivå med en løgndetektor.
– Et slikt spørreskjema etablerer forestillinger om idealarbeidskraften, sier Nordrik til lederne.no; en lykkelig arbeidstaker er en produktiv arbeidstaker, og lykkelig er du om du er tilfreds med utseendet, har funnet meningen med livet, blir fullstendig revet med i arbeidet og ikke bare liker, men også nyter jobben du gjør, sier Nordrik.

Les mer og last ned rapportene fra lederne.no