Forside » Publikasjoner » Bøker » Birthe Eriksen: Å bekjempe et samfunnsonde

Birthe Eriksen: Å bekjempe et samfunnsonde

Korrupsjon blir utført av mange lag av ansatte og beslutningstakere, med det for øye å sikre personlig gevinst eller virksomhetens posisjon.

Korrupsjon kan anta mange former. Det kan være misbruk av makt i betrodd stilling, bestikkelser, usaklig favorisering, utilbørlig påvirkning eller kameraderi. Boken Å bekjempe et samfunnsonde er den første samlede framstillingen i sitt slag. Formålet med boken er todelt. Den skal gi solid og oppdatert kunnskap fra ulike fagfelt som er nødvendig for å kunne arbeide med både forebygging og avdekking av korrupsjon i offentlig og privat sektor. Boken bør derfor være relevant for ledere, styremedlemmer, politikere, byråkrater, dommere, advokater, ansatte innen politi- og påtalemyndighetene, journalister, arbeidslivsorganisasjoner og konsulenter som på en eller annen måte arbeider med økonomisk kriminalitet, etikk, ledelse, organisasjonsutvikling, granskning og varsling.

Les mer på Gyldendal

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.