Målstyring i politiet: hver femte politimann trikser med tallene

En spørreundersøkelse viser at hver femte politimann pynter på tallene som skal dokumentere utført arbeid. Forskningsleder Christin Thea Wathne ved Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus, har sendt ut en spørreundersøkelse til 8341 medlemmer i Politiets Fellesforbund. 2248 svarte.

12,2 prosent rapporterte for gode tall opp til fem ganger i løpet av året 2013, mens 5,4 prosent hadde gjort dette minst seks ganger. Ytterligere 4,5 prosent hadde trikset systematisk med tallene.

Undersøkelsen er en del av doktorgradsavhandlingen til Wathne. I denne undersøker hun hvordan politiet opplever konsekvensene av mål- og resultatstyring i etaten – også kalt New Public Management. Hun mener triksingen delvis henger sammen med at tjenestemennene har fått for lite opplæring i å bryte målstyringen ned i meningsfylte oppgaver. – Med andre ord handler det om for mye styring og for lite ledelse og dialog, sier hun til Verdens Gang.

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt hadde de dårligste tallene i undersøkelsen. Hele 37,3 prosent oppga her at de hadde pyntet på tallene.

Leder i Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad kjenner godt igjen forholdene Wathne rapporterer om.

– Når alt skal måles og telles, blir de oppgavene som ikke kan måles og telles, borte. Det betyr for eksempel at forebygging, som er noe av det viktigste politiet gjør, blir noe man gjør mindre og mindre av, sier Bolstad.

Les mer i Verdens Gang