Må statens pensjonsfond ut av skatteparadiser?

Statens Pensjonsfond Utland («Oljefondet») har knapt 200 milliarder kroner plassert i skatteparadiser. Det kan det bli slutt på, etter at stortingsflertallet ser ut til å snu i saken. I fjor  stemte SV, Venstre, MDG og Senterpartiet for at oljefondet ikke skulle ha adgang til å benytte skatteparadiser. Etter de siste dagenes avsløringer av omfanget av lyssky pengeplasseringer i paradisene, er Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti i ferd med å skifte standpunkt.
– Det er helt åpenbart at de store sakene vi nå ser aktualiserer denne diskusjonen, sier Marianne Martinsen, finanspolitisk talsperson for AP.
Les mer i Klassekampen