Kontorlandskap gir stress, reduserer produktivitet

Kontorlandskap for kunnskapsarbeidere kan føre til produksjonstap på helt opp til 66%, ifølge blant andre McKinsey. En dansk studie viser at kontorlandskap fører til hodepine, stress og mindre overskudd. Dette slår ut i at 60 prosent opplever nedsatt konsentrasjon, 35 prosent gjør feil i jobben, mens nær 25 prosent sier at støy er så sjenerende at de må jobbe overtid for å få gjort unna arbeidsoppgavene (Feiring 2014).

Norsk Tjenestemannslag i NAV viet hele nummer 1-15 av sitt medlemsblad Gaiden til kontorlandskap, etter at Arbeids- og velferdsetaten kom med et arealkonsept for NAF. I dette konseptet blir kontorlandskap anbefalt i et visst omfang i etaten.

Bladet inneholder flere artikler som behandler kontorlandskap som arbeidsplass, med forskjellig utgangspunkt.

Mindre effektivt
– Forskningen er helt entydig på at det er mindre effektivt å jobbe i landskap, og at det fører til mer stress og slitasje, sier førsteamanuensis på Universitetet i Oslo Knut Inge Fostervold til Gaiden. – Dette gjelder spesielt når arbeidet krever langvarig konsentrasjon.

– Det er slik at vi har begrenset grad av oppmerksomhet, vi greier ikke å undertrykke alle sanseinntrykk kognitivt. Vi må aktivt jobbe med å holde inntrykkene unna. Denne prosessen koster, forteller Fostervold.

Stein Bjarne Larsen, hovedverneombud i NAV, sier til Gaiden at det er viktig å ha en fornuftig målsetning om en skulle gå fra cellekontorer til felleskontorer eller landskap. En slik prosess må ikke utelukkende være drevet av økonomiske motiver. Manglende vilje til å lytte til tillitsvalgte og vernetjenesten har ført til store og kostbare ombygginger. I NAV spesielt er behovet for skjerming av telefonsamtaler viktig.

Gaiden har også besøkt Telenor-bygget på Fornebu, som regner som et vellykket eksempel på det som Telenor kaller aktivitetsbasert kontor, også ti år etter åpningen. Medarbeiderne har ikke faste arbeidsplasser. Alle bruker bærbar pc, og legger sine private effekter i en boks like innenfor døra. Nærmest døra legges de mest støyende funksjonene og sosiale rom, mens en kommer til mer stille områder jo lenger inn i lokalet en beveger seg.

Bladet inneholder også intervju med leder for Arealkonsept-arbeidet i NAV, og rapporter fra flere arbeidsplasser med forskjellige kontorløsninger.

Last ned Gaidens utgave om kontorlandskap