Lite treffsikker formueskatt

Tre forskere ved NHH har beregnet at tolv av Norges mest kjente milliardærer slipper unna to tredjedeler av formuesskatten. Nøkkelen er å ha mye gjeld og penger i eiendom. Funnene er referert i Aftenposten.

Forskerne har brukt Kapitals liste over Norges rikeste i 2012 som anslag for den faktiske verdien av formuen til tolv kjente milliardærer. Deretter har de tatt formuesskatten de faktisk betalte og regnet den i prosent av den anslåtte faktiske formuen.
Les mer i Aftenposten