Jan O. Jacobsen: Offiserenes opplevelse av Forsvaret

Publisert 1996

Jan O. Jacobsen: Offiserenes opplevelse av Forsvaret. Jan O. Jacobsen disputerte 14.3.96 dr. polit-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:  Militærorganisasjonen - utfordringer og dilemmaer. En studie av det norske forsvar, gjennom offiserenes opplevelse av det

Avhandlingen er basert på en omfattende spørreundersøkelse blant norske offiserer. Den er bygget opp omkring noen sentrale dilemma i den militære organisasjon: Mellom en upersonlig orden og personlig tillit, mellom kyndighet og myndighet og mellom befalstaktikk og oppdragstaktikk.

Avhandlingen viser at det i den norske militærorganisasjonen anno 1989 er sammenhenger i offiserenes opplevelse av de nevnte dilemmaene: Offiserenes tillit til sin nærmeste foresatte er grunnleggende for om organisasjonen blir oppfattet som en kompetansebasert, oppdragsløsende organisasjon eller som en upersonlig, hierarkibasert kommando-organisasjon.

En viktig konklusjon i avhandlingen er at tillit synes langt mer viktig enn plassering i hierarki og ulike deler av organisasjonen . I utforming av organisasjonen bør man derfor være mest opptatt av ulike organisasjonsstrukturer som fører til gode tillitsrelasjoner.