Lektorenes statusfall

Foreleser matte lektor-Lisens CC0 pxhere-com
Foreleser matte lektor-Lisens CC0 pxhere-com*
Bare prestene har opplevd større statusfall enn lektorene i Norge. Det hevder Dag og Tid i sitt siste nummer.

En lektor i 1977 tjente dobbelt så godt som gjennomsnittsnordmannen. 30 år seinere hadde lektorene gjennomsnittsinntekt. Avisa henter data fra masteroppgaven i samfunnsøkonomi fra UIO av Thomas Aanesen. Aanesen hentet tidsserier fra Statistisk sentralbyrå.

En av sammenligningene Aanesen gjør er med statlige ingeniører. I 1973 tjente de 32,5% mer enn ingeniøren. I 2007 hadde de tilnærmet likt lønnsnivå. Lektorene var en gruppe som hadde minst 6 års utdanning, men etter en rekke reformer innen lærerutdanningen var det få støttespillere å hente i lønnskampen. Ifølge Dag og Tid var de glemt både av KS og av staten.

Les mer i Dag og Tid