Lederrekruttering i politiet: – Kameraderi, mobbing, diskriminering

Lederrekruttering i politiet er preget av kameraderi, mobbing, trakassering, diskriminering og seksualisert sjargong. Dette går fram av masteroppgaven dagens visepolitisjef i Sør-Trøndelag skrev i 2010 ved Handelshøjskolen i København. Oppgaven, som Marit Fostervold skrev sammen med Frode Børstad, er basert på strategiske dokumenter, en kvantitativ spørreundersøkelse og en kvalitativ intervjuundersøkelse.

Adresseavisen har gått gjennom oppgaven, som etter deres syn "ser ut til å være et solid forskningsarbeid". Avhandlingen har fått tittelen Likestillingsstrategier – intensjoner og realiteter. Politiets ansvar - Om kjønnsdiskriminerende praksiser ved rekruttering til lederstillinger i politiet.

Fostervold og Børstad fant at hele 35,7% av medlemmene i ansettelsrådet hadde sett eller hørt om mobbing i forbindelse med rekrutteringsprosesser. Kvinner ble åpent diskriminert ved at de ble målt på fysiske prestasjoner på lik linje med menn. Både kvinner og menn med formell lederkompetanse opplevde å bli forbigått ved ansettelser av menn uten slik kompetanse. Gjennom intervjuene ble det sannsynliggjort at kvinner generelt burde være mye bedre kvalifisert enn menn for å kunne konkurrere på like fot. Les mer om masteroppgaven i adressa.no

Fostervold trakk seg fra uryddig ansettelsesprosess
Masteroppgaven har blitt aktualisert de siste dagene, etter at Marit Fostervold har trukket seg fra søkerlisten til en toppstilling i Politidirektoratet, etter det Adresseavisen omtaler som en uryddig ansettelsesprosess.

Leder av Oslo politiforening, Kristin Aga skrev torsdag 12.2. en kronikk på NRK Ytring der hun hevder at foreningen har "hørt fra ulike hold at denne stillingen var tiltenkt Knut Smedsrud".

– Det er sjokkerende, men jeg er langt fra overrasket. Det er nok et eksempel på det vi opplever som skinnprosesser, kameraderi og et gubbevelde på toppen, sier Kristin Aga. Les kronikken på NRK ytring

Relatert: Hanne Kristin Rohde: – Ledelse er ikke forfremmelse, men et etisk valg