Forside » Aktuelt » – Lærerutdanningen en salderingspost i fakultetskabalen på NTNU?

– Lærerutdanningen en salderingspost i fakultetskabalen på NTNU?

Professor emeritus Svein Lorentzen, NTNURektor Gunnar Bovim møter hard motstand med sitt forslag til fakultetsstruktur på det nye fusjonerte NTNU. Særlig er det folk innen lærerutdanningene som føler at forslaget er dårlig.

Professor emeritus Svein Lorentzen argumenterer i en kronikk i Adresseavisen for at lærerutdanningene både på Høgskolen i Sør-Trøndelag og ved NTNU var høyt ansett, og samlet sett er landets fremste lærerutdanningsinstitusjon. Dette mener han må lede til at utdanningsvitenskap og lærerutdanning bør utgjøre et eget fakultet, og ikke som i Bovims forslag, blir plassert i et fakultet som også favner så ulike fag som  samfunnsvitenskap, psykologi, sosialfag og vernepleiefag. Lorentzen ber om at styret i dag bør vedta å samle lærer- og utdanningsfagene i et eget fakultet: – Det vil samtidig vise at NTNUs styre følger en konsekvent linje i sin strategiske tenkning, og ikke benytter en av universitetets største og mest vellykkede profesjonsutdanninger som salderingspost i fakultetskabalen, avslutter Lorentzen i adressa.no

Også dekan Marit Reitan ved dagens SVT-fakultet er negativ til det hun kaller Bovims “hybridfakultet”. I et innlegg i Universitetsavisa mener hun at dette forslaget fra Bovim er inkonsekvent i forhold til hans egen argumentasjon for homogene fakulteter, som er bakgrunnen for forslaget om et eget økonomifakultet. Reitan ønsker seg et fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, og et annet for utdanningsvitenskap og psykologi. Men denne løsningen er økonomene uenig i.

Skarpest reaksjon har kommet fra psykologene, som slett ikke vil plasseres i et fakultet med diverse andre fag. Instituttstyrer Magne Arve Flaten er klar til å søke annen fakultetstilknytning dersom dette skulle bli konklusjonen i styret. Les mer i adressa.no

Styret ved NTNU skal fatte vedtak om endelig struktur på møte idag.

 

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.