Velkommen til SPS-konferansen 2014!

Torsdag 4. desember ønsker Senter for profesjonsstudier velkommen til årets SPS-konferanse.

Temaet er "Brobygging - kvalitet og relevans i profesjonsutdanningene".

Er akademisk drift i profesjonsutdanningene en internasjonal trend? Hvordan utvikle gode og relevante profesjonsutdanninger? Er det en motsetning mellom kvalitet og relevans? Dette er blant temaene som skal belyses.

Se konferansens nettside for program, påmelding og praktiske opplysninger.

Velkommen til SPS-konferansen!