EU trapper opp mot storkonsernene

EU har nylig lagt fram ei rekke tiltak i arbeidet med å få mer skatt ut av de internasjonale storkonsernene. EU vil den "aggressive skatteplanlegging" i disse selskapene til livs. De enkelte EU-landa skal heretter blant annet dele skatteinformasjon om de flernasjonale selskapene.

31 OECD-land undertegnet nylig en avtale om skattesamarbeid overfor storkonsernene, og EU-initiativet ses som en oppfølging av denne avtalen.

Et eksempel: Facebook betalte 4.327 pund i selskapsskatt i Storbritannia i 2014. Regnskapet viste et underskudd på 28,5 millioner pund. Samtidig betalte Facebook 34,5 millioner pund i aksjebonuser til de 362 ansatte de har i landet. Selskapsskatten fra Facebook var mindre enn det en vanlig arbeidende brite betaler i inntektsskatt gjennom et år.

Les mer i Aftenposten