Forside » Aktuelt » – Lærere har normalt omdømme i forhold til utdanning

– Lærere har normalt omdømme i forhold til utdanning

Lærere har ikke dårligere omdømme enn andre utdanninger med samme lengde. Det viser en undersøkelse som ble utført høsten 2015, der et representativt utvalg av befolkningen mellom 18 og 80 år ble spurt om hvordan de vurderte status for 33 forskjellige yrker. De ble stilt to spørsmål: «Hvilken status mener du hvert av følgende yrker burde ha?» og «Ulike yrker har ulik status. Hvordan tror du folk flest vil vurdere disse yrkenes status?»

Statistikk over yrkers statusResultatet viser at lærerne blir regnet for å ha en status omtrent på linje med andre grupper med samme utdanningslengde. Lektorer og andre grupper med lengre utdanning skårer noe høyere enn lærere. Et påfallende trekk ved undersøkelsen, er at gjennomsnittsbefolkningen mener at grupper som har lav status jevnt over burde hatt vesentlig høyere (eksempel renholder), mens de mener folk med høy status burde hatt lavere. Lærere og sykepleiere er blant de utdanningsgruppene som tydeligst blir vurdert å ha for lav status.

Et annet spørsmål – “I utdanningsspørsmål, hvor stor tillit du si at du har til følgende”, viser det seg at lærere har høyere tillit i folket enn både lektorer og utdanningsforskere. Blant de som skårer lavest på tillit, finner vi politikere, nasjonale prøver og konsulenter.

Les mer på utdanningsnytt

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.