Stor skepsis til politireformen blant politiansatte

By KEN (Own work) [CC BY 3.0 (//creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia CommonsBare 19 prosent av politifolkene som svarte mener nærpolitireformen vil bidra til mer effektiv bekjempelse av kriminalitet, og bare 13 prosent tror at politiet vil bli mer synlige, slik målsetningen med reformen er blitt lansert av departement og direktorat. Det viser tall fra undersøkelsen, som ble lagt fram i går.

Undersøkelsen er utført sommeren 2016 av forskere fra Universitetet i Bergen og Politihøgskolen. Alle ansatte i politiet ble spurt om å svare. Av dem svarte 38,5 prosent, og totalt 28,5 prosent gjennomførte hele undersøkelsen. Svarene tyder på noe mindre skepsis til reformen blant ledere enn blant fotfolket i politiet, men på alle nivå i etaten hersker stor skepsis.

Fire prosent er enige i at reformen vil gi mindre sentralisering, mens 15 prosent tror at den vil bidra til styrking av forebyggende arbeid overfor barn og unge.

Prosjektleder for undersøkelsen Helge Renå sier til Politiforum at undersøkelsen er gjort tidlig i forløpet av reformen for å danne et referansepunkt en kan sammenligne med ved undersøkelser underveis og etter at reformen er gjennomført. Renå er overrasket over den sterke skepsisen.

Les mer i Politiforum, eller last ned hele rapporten derfra