LA Times: Pressekampanjen mot Trump styrker konspirasjonsteorier

En nesten samlet amerikansk presse protesterte torsdag 16. august med felles tema for lederartiklene: Alle tok avstand fra president Trumps angrep på pressen for å være en "folkefiende". Men Los Angeles Times var ikke med.


Det var Boston Globe som tok initiativ til lederkampanjen. Sjefsredaktøren Nicholas Goldberg, skriver at aviseni en kommentar at de er enige i kritikken mot presidenten. Han viser til dette avsnittet om Trumps angrep på pressen, som avisen trykte så tidlig som i april 2017:

Trumps strategi er ganske klar: Ved å stemple reportere som løgnere, håper han åpenbart å diskreditere, forstyrre eller mobbe til stillhet alle som utfordrer hans versjon av virkeligheten. Ved å undergrave tilliten til nyhetsorganisasjoner og delegitimere journalistikk og rote til  fakta slik at amerikanerne ikke lenger vet hvem som de kan tro på, kan han nekte og distrahere og bidra til å fremme administrasjonens usannsynlige historie.

Ifølge Goldberg står avisen fortsatt for dette. Men han skriver videre at de ikke vil delta i leder-kampanjen. Viktigste grunn er at LA Times vil vise at de kommer fram til egne meninger uavhengig av andre. De frykter at leder-kampanjen kan gi inntrykk av at avisene tar ordre fra andre, og at de driver "gruppetenking". Å protestere samlet mot presidentens anklager om at pressen forsøker å skade landet, vil ifølge Goldberg fungere som en slags bekreftelse av presidentens konspirasjonsteorier.

Les mer i LA Times