Krigen mot terror koster USA 3,5 mrd kroner per dag

President Trump har økt innsatsen i krigen mot terror med 40 prosent etter at han tok over. Det første halvåret i 2017 har det gått med 3,5 milliarder kroner hver dag. Tallene stammer fra det amerikanske forsvarsdepartementet, som jevnlig publiserer rapporten "Costs of War". Til sammen skal krigen mot terror ha kostet 13.880 milliarder norske kroner.

Andre kilder hevder likevel at tallene er enda høyere. En forskningsrapport fra universitetet i Boston har nylig beregnet at den totale kostnaden for den stadige krigen i flere land, beløper seg til hele 29.000 milliarder norske kroner, men at summen blir hele 40.000 milliarder kroner når pensjoner til veteranene inkluderes.

Les mer i Klassekampen