Konferanse om utviklinghemmede: Selvbestemmelse – til besvær?’

Samordningsrådet arrangerer konferanse i Bergen 24.-25. april med tema: 'Selvbestemmelse – til besvær?' Her stilles det spørsmål om mennesker med utviklingshemming får virkelig innflytelse over egen situasjon, eller om de også må ta stilling til spørsmål de ikke har kompetanse til å avgjøre. Konferansen er fulltegnet.

Dato: 24.04. og 25.04. 2014
Sted: Bergen, Scandic Bergen City – Salem konferansesenter
Målgruppe: Alle som arbeider i andres hjem, ledere, politikere, tillitsvalgte, lærere, pårørende, tjenestebrukere og andre med interesse for temaet
Mer om konferansen på Stiftelsen SOR