Konferanse om berekraftig utvikling i barnehagen, Bergen 8-9 mai

Pedagogikk for berekraftig utvikling i barnehagen

OMEP Noreg inviterer til konferanse «Pedagogikk for berekraftig utvikling i barnehagen». Konferansen er primært for barnehagetilsette, dei som arbeider med barnehagelærarutdanning og forskarar.

Program og påmelding finner du her (nettsiden er fjernet)

Her kan du lese meir om OMEP Noreg.

OMEP (Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire ) er ein internasjonal, uavhengig organisasjon (NGO) for små barns oppvekst og danning (0-8 år). Organisasjonen har rådgjevande status hos UNESCO og UNICEF og er representert ved Europarådet.

Mandatet til OMEP er å fungere som nettverk for personar over heile verda som arbeider for småbarn si optimale utvikling i familie, institusjon og samfunn.
Organisasjonen sitt overordna mål er å medverke til fred i verda.

Praktisk informasjon

 • Dato: 8.- 9. mai 2014
 • Stad: Hotel Grand Terminus, Zander Kaesgt. 6
 • Pris berre konferansedagar: kr. 450
 • Konferanse og middag: kr. 750
 • Påmeldingsfrist: 1. mai 2014
 • Meld deg på her!
 • Liste over deltagere
 • For meir info kontakt:
  Eli Bergsvik, leiar Norsk OMEP, tlf: 97 51 64 82
  Ingunn Landro Sandset, skrivar, tlf: 55 57 22 73