Forside » Aktuelt » Kollektivtrafikk som kunnskapsområde

Kollektivtrafikk som kunnskapsområde

Program

08.30     Registrering
09.00     Velkommen, ved dekan Ole-Gunnar Søgnen
   Tema 1: Bybanen i et byutviklingsperspektiv
Innleder: Håkon Rasmussen, Planansvarlig Bybanekontoret
Diskusjon
Tema 2: Arealkonflikt og arealutforming
Innleder: Carolyn Ahmer, HiB: Universell utforming og samordnet areal- og transportpolitikk. To sider av samme sak
Innleder: Leiv Bjarte Mjøs, HiB: Kva betyr bybanen for berørte grunneigarar?
Diskusjon
Tema 3: Bybanen – Nye avtaleformer – nye relasjoner mellom byggherre og entreprenør
Innleder: Stein Jenssen, Bybanen Utbygging
Diskusjon
11.30     Lett lunsj
12.00     Omvisning på EXPO 2010
12.30     Tema 4: Kollektivtrafikk som kunnskapsområde
Innleder: Tom Skauge, FORPRO/HiB: Kollektivtilbudet:  Kunnskapsutvikling – kunnskapsforankring
Diskusjon
13.30     Kanskje kommer Bybanen

Tid: Onsdag 16. juni 2010 kl 9.00 – 14.00
Sted: Høgskolen i Bergen, Nygårdsgaten 112, rom A615

Lenke: ( side slette )
Kjelde: HiB

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.