Forside » Aktuelt » Nye bøker fra SPS

Nye bøker fra SPS

Ny lærerutdanning
Antologien Kvalifisering til læraryrket er redigert av Peder Haug og springer ut av NYMY-prosjektet ved SPS. 18 forfattere står bak 16 kapitler, og mange har jobbet sammen om kapitlene.

–Vi skal i gang med ny lærerutdanning om et par måneder. Noe av det vi må ta hensyn til tar vi opp i denne boka, sa Peder Haug i introduksjonen av boka.

Etisk refleksjon
Frøydis Oma Ohnstad har skrevet boka Profesjonsetikk i skolen. Læreres etiske ansvar basert på doktoravhandlingen sin.

– Hensikten med boka er å skape etisk refleksjon, kompetanse og et yrkesspråk hos lærerne, sa Ohnstad.

Boka har en rekke konkrete eksempler på læreres erfaringer av etiske dilemmaer i hverdagen.

Lenke:
Kjelde: SPS

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.