Forside » Aktuelt » Vestlandskonferansen for organisasjons- og ledelsesfag

Vestlandskonferansen for organisasjons- og ledelsesfag

Program

Mandag 14. juni
10.30     Registrering
11.00     Åpning
11.10     Tema 1: Organisatorisk rytme og profesjonell tid, Tid, tidskulturer og styring ved tid i organisasjoner
Anders Johansen, UiB: All Verdens tid, Åpen forelesning
Diskusjon
12.15     Lunsj
13.00     Tom Skauge, HiB: Tid, tidskulturer og styring ved tid i organisasjoner – et teoretisk perspektiv
13.45     Tema 2: Samarbeid langs kysten
Film: ”På jakt etter strileledelsen!”
14.30     Kaffe
14.40     Tema 3: Undervisningsmetoder i Organisasjonsfaget
Lise Langåker: Variasjoner i undervisningsopplegg i administrasjon og organisasjon – Noen erfaringer
Signe Syrrist, HiB: Studenter evaluerer hverandre – Noen erfaringer
16.00     Avslutning
19.00     Middag: Hanne på Høyden

Tirsdag 15. juni (tentativt)
09.00     Tema 4: Ledelse og endring
Grete Netteland, HiSF: E-læring som verktøy ved endring av organisasjoner
Erfaringer med e-læring: rapporter fra lærestedene!
Diskusjon
11.00     EXPO-utstilling
11.30     Lunsj
12.30     Tema 5: ”Studentaktiv” læring
Henry Bjånesø, Tom Skauge, Jarle Aarstad, HiB: QuestBack til egne studenter som undervisnings- og forskningsverktøy.
13.15     Tema 6: Etikk og økonomiske insentiver
Jarle Aarstad, HiB: Kan bruk av økonomiske insentiver påvirke etiske holdninger: Lærdommer fra et eksperiment på økonomi- og ingeniørstudenter
14.30     Samarbeidstema – neste samling
15.00     Avslutning

Konferansens andre dag faller sammen med EXPO 2010 ved Høgskolen i Bergen.

Sted:Høgskolen i Bergen, Nygårdsgt 112, rom A615

Lenke: (side fjernet)
Kjelde: HiB

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.