Forside » Aktuelt » Klasseskille i Oslo-skolene

Klasseskille i Oslo-skolene

Peder Haug, professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda, har tidligere advart mot at skoler blir «taperfabrikker» fordi elever som leser svært dårlig kan få problemer med å fullføre skolegang og utdanning. Risikoen for at disse elevene ikke klarer seg i arbeidslivet er stor, ifølge Haug, og viser til den klare sammenhengen mellom leseferdigheter og prestasjoner i andre fag.

– Lite lesetrening og at elevenes erfaringer ikke reflekteres i tekstene de leser. Barn med minoritetsbakgrunn har ofte lite forhold til tekstene; de har ikke godt nok erfaringsgrunnlag fra sine egne liv til å forstå teksten.

– Et tiltak for skolene som sliter med dårlige språkmiljøer og skoleflukt, er å gi morsmålsundervisning. Er man god i ett språk, blir man god i et annet. I tillegg må elevene gjøre konkrete erfaringer og få impulser fra samfunnet rundt seg slik at tekstene ikke blir abstrakte for dem.

Lenke: (fjernet)
Kjelde: Aftenposten

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.