Forside » Aktuelt » – Resultatet er systemforakt

– Resultatet er systemforakt

Paulsen skriver at etter tjue år med stadig mer ledelsesstyrt virksomhet og økende byråkratisering i skolen kan det ikke påvises noen gunstig virkning på elevenes læringsresultater, snarere er det motsatt.

Likevel videreføres en sterk metodestyring i K06 i form av obligatoriske byråkratiske rutiner. I løpet av få år er situasjonen på mange skoler uholdbar. Resultatet er systemforakt som blir en del av skolens kultur og legges til det skjulte pensum.

Lenke: (side slettet)
Kjelde: Morgenbladet

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.