Forside » Aktuelt » Effekten av å ta videregående opplæring som voksen

Effekten av å ta videregående opplæring som voksen

 
– Denne forskningen viser at det å fullføre videregående opplæring som voksen styrker utfallet på arbeidsmarkedet i veldig sterk grad. De får stabile og gode jobber som er viktige for dem selv og for samfunnet. Dette er folk som fullførte videregående opplæring etter fylte 25 og det viser at det aldri er for sent å ta utdanning, sa Kristin Halvorsen da hun fikk presentert resultatene av undersøkelsen.

Analysen viser at rundt 138 000 voksne fullførte videregående opplæring i perioden 1994-2007, over 80 prosent på yrkesfaglig retning. Nesten halvparten av det totale antallet som har fullført har gjort det basert på yrkespraksis – de har tatt fagbrev som praksiskandidater, og har ikke vært registrert i videregående skole.

De som har fullført vgo som voksne arbeider flere dager per år enn tilsvarende personer som ikke har oppnådd denne kompetansen. For de som har fullført et fag- eller svennebrev er denne effekten enda sterkere.

De som gjennomfører yrkesfaglig vgo har også i gjennomsnitt færre dager uførhet enn referansegruppen, den positive effekten på uførhet er sterkere for kvinner enn for menn.
 

Lenke: //www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/effekten-av-a-ta-videregaende-opplaring-.html?id=648450
Kjelde: Kunnskapsdepartementet

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.