Klart for spanande Forpro-haust

Forum for profesjonsstudier og profesjonsdialog (FORPRO) inviterer alle interesserte til å delta på vår første forskersamling denne hausten.

Møtet er åpent for alle som er interessert i profesjoner og studier av profesjoner.

Tema for møtet vil vere haustens program og forskingsplanar i Forpro. Sentralt står diskusjonen og planlegging i samband med utlysinga av eit nytt forskingsprogram i Norsk forskingsråd; Program for Utdanningsforsking. Vi ønskjer alle velkommen til å delta i diskusjonen og å legge fram eigne synspunkt og idear til forskingsaktivitetar samt andre aktivitetar relatert til studier av profesjoner.

Forpro er har som mål å stimulere til forskning på problemstillinger knyttet til profesjonsutdanning og profesjons-utøvelse, og arbeider for å skape en møteplass og en dialog mellom erfaring fra vitenskap og erfaring fra praksisfeltet.