Kinesere slipper ut mer CO2 enn europeere

Utslippene av klimagasser fra Kina har passert en milepæl: kinesiske CO2-utslipp er nå større per hode enn de europeiske. Suverent mest utslipp kommer likevel fra amerikanere, som i snitt slipper ut 16,5 tonn CO2 per år. Kinesere slipper nå ut 7,2 tonn per år, mens europeere slipper ut 6,8 tonn. Gjenomsnittet per person på verdensbasis er 5 tonn CO2-utslipp. Tallene stammer fra the Global Carbon Project, et samarbeid mellom forskningsinstitusjoner i en rekke land, som har som siktemål å legge fram objektiv statistikk over karbonutslipp og -kutt.

Professor Corinne Le Quere fra universitetet i East Anglia er involvert i Global Carbon Project. Hun påpeker at 20% av de kinesiske klimagassutslippene stammer fra produksjon av varer som blir solgt til EU og USA. De europeiske utslippene ville vært 30% høyere, om en regnet med utslipp fra produksjon for forbruk i Europa, men der produksjonen foregår i andre land.
Kinas raske industrialisering de siste 20 årene blir drevet av en enorm utbygging av kullkraftverk. Denne utbyggingen garanterer at kommende kinesiske utslipp langt vil overstige de totale utslippene landet totalt har produsert fram til idag. Verdens klimabudsjett gir oss omlag 30 år med fortsatte utslipp på dagens nivå, før atmosfæren er mettet slik at temperaturen vil sannsynligvis vil stige over 2º Celsius.

Les mer på BBC