Grønn energi for skipsfarten?

Crina Silvia Ilea leder prosjektet Maritime SHIFT, som er opprettet etter forespørsel fra «skipsklyngen» Maritime CleanTech West. Maritime SHIFT skal både utvikle reinere motorer og bedre målemodeller for å optimalisere skipsdesign. Prosjektet har søkt status som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) i regi av Norges forskningsråd.

15 av verdens største skip forurenser like mye som alle verdens biler til sammen. Forskerteamet Maritime SHIFT ved Universitetet i Bergen ønsker å utvikle skipsmotorer som både er mer effektive og som kan gå på grønn energi.

Ilea forteller til UiB Aktuelt at skipsfarten står for halvparten av verdens NOx-utslipp. Skipsmotorene som går på råolje har en levetid på 30 år. Problemet må derfor angripes fra flere kanter.

Ilea ser for seg at en i første omgang utvikler hybridløsninger basert på dagens teknologi. Om en har elektrisk hjelpemotorer drevet med kraft produsert på skipet av maskinen, bølger eller sol, vil mye lokal forurensning kunne unngås. 60% av varmeenergien i dieselmotorer forsvinner ut av skorsteinen. Denne energien kan brukes til å generere elektrisk kraft.

For framtida ser Ilea for seg brenselcelleteknologi, der råolje-motorene erstattes med elektriske motorer som går på hydrogen. Denne kan utvinnes ved hjelp av vannkraft eller andre fornybare energikilder. Slik kan skipsfarten bli langt grønnere enn idag. 10% av verdens tonnasje er norsk eid, og Norge kan med satsing på forskning idag sikre seg en sentral posisjon innen utvikling av nødvendig grønn skipsteknologi.

Les mer på UiB Aktuelt